Fòrum

A continuació, es pot accedir a l’àrea del fòrum, la plaça pública que marcava el centre polític, social, religiós i econòmic de Pollèntia. El temple capitolí, dedicat als déus Júpiter, Juno i Minerva, constituïa l’edifici major de la plaça, però s’han trobat també dos petits templets dedicats a divinitats que no han estat reconegudes, un carrer porticat, un edicle probablement fundacional i una petita illa de tavernes(botigues). Es va localitzar també un edifici que podria correspondre, per la seva planta, a una cúria o borsa. Així mateix, s’han trobat gran quantitat d’inscripcions honorífiques i escultures, algunes de les quals estan exposades en el Museu Monogràfic de Pollèntia, i una necròpolis d’època tardana amb més d’un centenar de tombes d’inhumació. Malgrat que a final del segle III dC el fòrum va ser saquejat i destruït, en època bizantina va tornar a ser ocupat, ja que s’ha trobat en ell un recinte fortificat.

A principis dels anys 80 es va decidir continuar amb les excavacions en la finca anomenada Santa Anna d’en Reynés, on s’intuïa la localització del fòrum de la ciutat, centre de la vida política, social i religiosa dels romans, i on continuen actualment els treballs.

El coneixement del fòrum de Pollèntia ha millorat notablement durant les últimes campanyes amb l’estudi geomètric dels edificis i el traçat de la ciutat, ja que la regularitat existent, característica de la planificació de tota ciutat romana, ha permès establir diverses hipòtesis vinculades amb l’extensió i configuració de la plaça.

Els fòrums romans eren els centres neuràlgics de les ciutats romanes. Originalment estaven destinats a finalitats comercials amb els seus mercats (tabernae). Més tard es van consolidar com el focus de la vida política ciutadana i també religiosa, amb edificis com la basílica, el temple o temples, el comitium, el tresor, la cúria i l’arxiu.