Gorg Blau i Allmallutx

De Lluc partirem cap a Sóller per la mateixa carretera (Ma.-10) passant pel Gorg Blau i l’embassament de Cúber.

Cal recordar que en el Gorg Blau ja existien diverses llegendes abans de construir l’embassament, com les dones d’aigua que vivien i podien fer perillar la vida als homes que s’enamorassin d’elles. Per altra banda, es pot veure la columna del santuari talaiòtic que, treta del seu lloc, denota el caràcter sagrat del lloc. Per altra banda, els intents de rompuda d’aquestes valls que es van fer en el segle XVII, encara demostren com l’augment de població va provocar que s’intentàs conrear en aquestes valls de muntanya a canvi de grans esforços i uns rendiments mínims.

Aquestes valls ja van ser lloc de refugi el 1229 quan Jaume I va iniciar la conquesta de Mallorca. A Allmallutx es va excavar una alqueria d’època musulmana –avui dia submergida- que va demostrar la pervivència de la població després de la conquesta cristiana. Van ser valls on també van acudir-hi diverses quadrilles de bandolers per reposar-se o protegir-se dels seus perseguidors. Cal tenir en compte que diversos camins i passos de muntanya que acabaven allà, permetien un accés discret o una ràpida fugida. De fet, els bandolers que van aconseguir escapar de la campanya militar que el 1666 es va organitzar per capturar-los, es van concentrar aquí per a dirigir-se a Sa Calobra i intentar abandonar l’illa amb qualsevol vaixell que passàs.