Hospitalet Vell

Per arribar a aquest punt des d’es Clossos de Can Gaià, tornarem fins a l’encreuament de la carretera per la que hem vengut i en arribar al citat encreuament, girarem a la dreta en direcció Porto Cristo. Seguim sense deixar aquesta carretera durant uns 8,3 quilòmetres i estarem atents ja que a la dreta apareixerà un desviament en el qual s’indica el jaciment. Seguim per aquest desviament aproximadament un quilòmetre i a la dreta veurem una entrada amb un pannell informatiu i unes barreres que donen accés al jaciment.

Primer trobarem un gran mur, semblat a una muralla, fet amb pedres molt ben encaixades, recordant l’estil dels edificis inques. Es tracta d’una enigmàtica construcció ja excavada i que alguns consideren una construcció militar cartaginesa. A l’interior es poden veure habitacions i un pati, però aquestes particions són posteriors al primer ús de l’edifici. Aquesta construcció va ser abandonada a l’època de la conquesta romana de l’illa.

Si continuam cap a l’interior del jaciment, aviat trobarem un airós i singular talaiot quadrat. Es tracta d’un dels pocs talaiots d’aquest tipus que està situat a l’interior o als voltants d’un poblat, i també d’un dels més petits. Per contra és un dels millor conservats, mantenint encara algunes lloses de coberta sostingudes per una típica columna talaiòtica, de diàmetre creixent de baix cap amunt.

Una particularitat d’aquest talaiot és que manca de la porta a nivell del terra. A pesar que va ser excavat en els anys 80 del segle passat, no es va poder aclarir la seva funció. Adossat a aquest es poden veure vàries habitacions i més enllà restes informes d’altres estructures i talaiots, esperant, com tants altres, un estudi sistemàtic.
Quan tornem cap al cotxe podem visitar les restes d’uns navetiformes que es conserven a 20 metres de les ruïnes talaiòtiques, a la part nord. A pesar que avui gairebé aixequen un pam de terra, les excavacions que es van realitzar oferiren interessants dates i objectes , com el motlle per fabricar un punyal.