Hotel Montesol

En aquest passeig es van inaugurar dos hotels l’any 1933, precisament l’any que a Eivissa es va crear el Foment del Turisme i que és la data que, a méss d’aquests dos hotels, s’inauguren l’Hotel Portmany a Sant Antoni i l’Hotel Buenavista a Santa Eulàlia, que poden considerar-se, juntament amb els dos hotels del passeig, com els primers allotjaments que pretenen donar resposta a les expectatives d’un turisme de qualitat substitueixi les antigues fondes i les cases de particulars. Els primers creuers procedents de Barcelona o de Palma ja començaven a aportar una quantitat important de turistes a l’illa i en el Diari d’Eivissa es feien peticions perquè es desenvolupàs una indústria turística a l’illa.

En el número 2 del Passeig encara avui es troba un d’aquests dos hotels inaugurats el 1933: l’Hotel Montesol, obra de Joan Gómez Ripoll “Campos” nascut a Eivissa en el 1888. Com molts eivissencs de la seva generació, va marxar a Cuba d’on va tornar el 1929. Aquesta estada a Cuba li va permetre conèixer una estètica clarament colonial que queda reflectida en la façana d’aquest hotel que, en el moment de la seva inauguració, el 3 de juny de 1933, es va denominar “Gran Hotel”.

L’hotel es va caracteritzar, des d’un primer moment, per la grandiositat i el luxe. Inicialment tenia un gran vestíbul, menjador, biblioteca i sala de fumadors.

Aquest hotel es convertí en el símbol de l’inici de l’activitat turística de ‘lla i va ser el primer a adquirir caràcter internacional.

El Gran Hotel va albergar els anys 30 del segle XX la primera oficina d’informació turística d’Eivissa, la International Tourist Office, destinada principalment a gestionar l’arribada de creuers al port.

La Guerra Civil es troba tristament relacionada amb aquest hotel. El seu constructor, militant del PSOE, va ser executat a Palma per sentència d’un tribunal militar, una vegada finalitzada la guerra.

En aquest hotel, després de l’ocupació franquista d’Eivissa, i una vegada institucionalitzada la repressió, es va instal·lar el Jutjat Militar d’Instrucció des d’on es van coordinar les accions repressores encaminades a la cerca i detenció dels defensors de la causa republicana.

El Foment de Turisme d’Eivissa impulsà la reobertura, creant una societat que aportàs els fons que l’hotel necessitava per tornar a funcionar. Finalment, el 14 de juny de 1946 , es reinaugurà el Gran Hotel, ara amb el nom d’Hotel Eivissa. A partir de 1958 va passar a denominar-se ‘Hotel Montesol.