Església de Sant Francesc

Des de l’església de Santa Eulàlia, si sortim del temple, hem de tomar cap a l’esquerra, pel carrer Convent de Sant Francesc i acabar aquest carrer, a l’esquerra, veurem la plaça amb l’església de Sant Francesc.

En el timpà de la part superior del portal de la façana, trobam un conjunt escultòric d’estil barroc amb imatges de Duns Escoto (dreta) i Ramon Llull (esquerra). En el seu interior, a la capella de la Puridad (segona capella radial del costat esquerre del presbiteri), es troba el sepulcre on reposen les restes de Ramon Llull. Fou dissenyat pel lul·lista Pere Joan Llobet i realitzat l’any 1487 per Francesc Sagrera. Es d’alabastre, amb la figura jacent del mestre. A la part inferior es troben buits els nínxols que segurament contenien les imatges al·legòriques de les set arts medievals, el Trívium (Gramàtica, Retòrica i Dialèctica) i el Quadrívium (Aritmètica, Geometria, Música i Astronomia). En el centre hi ha els escuts de Mallorca, dels Reis Catòlics i del llinatge Llull. La capella nova, situada en el lateral de l’Evangeli de la nau, enclou sengles pintures sobre Llull de Miquel Bestard, a més de la representació de les set arts lliberals del retaule.

A la capella de Sant Onofre (primera del lateral dret) podem veure el sepulcre d’estil renaixentista de Joan Cabaspre, lul·lista mort el 1529. I a la Sagristia es conserven unes relíquies de les despulles de Llull, consistents en una part de la mandíbula i diversos fragments d’ossos.