Església de Santa Margalida

Iniciam la ruta a l’Església de Santa Margalida, que es troba al principi del carrer de Sant Miquel (zona plaça d’Espanya) vora l’Hospital Militar.

Es tracta de l’església gòtica més antiga que es conserva a la ciutat sense reformes importants, amb mostres de l’època de Llull, com el sepulcre de Guillem de Torrella (1267). És possible que fos allà on Llull escoltà el sermó d’un bisbe sobre Sant Francesc, qui acabà de persuadir-lo per canviar de vida.