Església parroquial de Sant Bartomeu

Iniciarem el nostre recorregut en el temple parroquial, situat a la plaça de la Constitució, núm. 22.

L’església actual presenta una estructura barroca realitzada entre 1688 i 1733, construïda sobre un primitiu temple de l’època de la constitució parroquial de 1236. La façana actual és d’estil modernista, projectada per l’arquitecte català i deixeble de Gaudí, Joan Rubió i Bellver. L’impulsor de la iniciativa va ser el rector Sebastià Maimó, gran amic del bisbe Campins, promotor de la reforma de la Catedral, on van treballar-hi Gaudí i Rubió. Les obres es van iniciar el 1904, es van paralitzar el 1913, amb els treballs ja molt avançats, i es van reprendre el 1946 amb la construcció de l’atri, acabant-se definitivament el 1947.

La façana mostra un modernisme Art Nouveau barrejat amb l’historicisme goticista. El conjunt ofereix un tractament rústic de la pedra calcària de color grisenc, originària de Sóller, que aconsegueix una gran plasticitat. Estructuralment, presenta un esquema simètric amb tres obertures ogivals en la part inferior, que configuren la façana de l’atri. Més amunt observem dos arcs ogivals i una rosassa, emmarcats per un gran arc apuntat; sobre aquest, hi ha una rematada escalonada amb noves obertures, destinades a contenir escultures, i sengles pinacles laterals. Les obertures del frontis de l’atri apareixen coronades per relleus: el central representa dos àngels amb un calze amb la sagrada forma, i a cada lateral de la rematada de l’atri apareix la imatge d’un àngel, obra de l’escultor Joan Alcover. Les obertures de l’atri es corresponen amb els portals del temple; el central, que és l’ingrés principal, es troba dividit per un trencallums amb la imatge de sant Bartolomé, patró de Sóller, també de l’escultor Alcover. L’interior conserva dues obres de l’escultor modernista català Josep Llimona: una, la imatge de Sant Marçal, a l’àtic de la quarta capella de l’esquerra, i un altra, a la segona capella de la dreta, la imatge del cor de Jesús.

Pel carrer des Born, a l’exterior a la dreta del temple, existeix un recinte de paret coronat amb reixes de ferro que evoquen clarament les obres catalanes de Gaudí.