Introducció

La incorporació de les Illes Balears a l’emirat de Còrdova es produeix en l’any 902-903 de la mà d’un personatge anomenat Isâm al-Khawlânî encara poc conegut. Madina Mayurqa és el nom que va rebre la ciutat de Palma durant l’ocupació musulmana. Es configurarà com un important nucli urbà a partir la dominació almoràvit. Va arribar a albergar més de 25.000 habitants. Era el lloc de residència dels walís (governadors musulmans). Les classes dominants es dedicaven bàsicament a la guerra, a la pirateria i al comerç, mentre que les classes populars vivien de l’agricultura, ramaderia i manufactura. Destaca el complex sistema hidràulic implantat a la ciutat, que l’abastava d’aigua a través de la Font de la Vila, anomenada llavors Ayn al-Amir (Font de l’Emir).

La percepció i el grau de comprensió que pot adquirir-se de la ciutat islàmica que ocupava el solar de l’actual centre històric de Palma són inversament proporcionals a la quantitat de restes arquitectòniques d’aquella època que han arribat als nostres dies. D’aquella ciutat es conserva, a més d’alguns edificis singulars, el traçat dels carrers i l’emplaçament encara deduïble de les seves muralles i el seu sistema de distribució d’aigua.