Introducció

Fins a fa pocs anys, era pràcticament impossible realitzar un itinerari per l’Eivissa islàmica per l’escassesa de dades publicades i contrastades. Actualment, pot tenir-se una visió més completa tant de la ciutat (Dalt Vila) com de la resta de l’illa. No obstant això, les restes visibles musulmans no són molt abundants.

La conquesta islàmica, per part del Califat de Còrdova, de l’illa d’Eivissa es va donar cap el 902 dC Anterior a aquesta ocupació, en el segle VIII, es va detectar una primera presència musulmana que concordaria amb l’etapa de la conquesta de la Península Ibèrica en el 711 dC Aquesta informació ha estat aportada gràcies a les excavacions en les necròpolis des Palmer (encara d’època bizantina), on es van trobar soterraments clarament andalusís.

La ciutat d’Eivissa, que la seva part més antiga rep el nom de Dalt Vila, va ser fundada després de prendre possessió de l’illa els musulmans a principis del segle X. En el segle XI, les Illes Balears van passar a dependre de la Taifa de Dénia i van començar un període d’independència. El període taifa finalitza amb la croada pisanocatalana, que marcarà l’inici de l’època almoràvit i, posteriorment, de l’almohade La dominació islàmica de l’illa d’Eivissa finalitzarà amb la conquesta cristiana el 1235.