Introducció

El gòtic suposa l’establiment de l’estil artístic més arrelat a Balears. És un estil molt important per la quantitat i qualitat de les obres. Aquestes es caracteritzen pel seu cosmopolitisme i avantguarda gràcies als contactes amb l’exterior a través de viatges de formació dels artistes, a més de la presència d’altres forans a les illes.

El gòtic a Mallorca s’inicia després de la conquesta de 1229, amb un estil primitiu, de transició, desplaçant l’art islàmic. Es consolidarà a partir de l’establiment del Regne Privatiu de Mallorca a partir de 1276 ampliant-se el territori d’extensió del gòtic, destacant Palma i Perpinyà perquè eren les capitals del Regne i els nuclis econòmics més importants. Passa per una època de declivi amb la caiguda del Regne Privatiu el 1348, però es recupera a nivell artístic a finals del XIV – principis del XV, culminant en el declivi de 1450 a 1500.

L’estil gòtic fou tan significatiu que perdurà més enllà dels seus límits cronològics ja que fixà, a nivell arquitectònic, el model de temple cristià balear per excel·lència fins el segle XVIII: planta única amb capelles laterals entre contraforts.