Introducció

L’itinerari de Ramon Llull consta de dues parts, una de caràcter urbà i una altra de tipus rural. La primera es refereix als distints llocs de Palma relacionats amb la seva persona i diversos episodis de la seva vida. Comença amb el lloc on estava ubicada la casa on nasqué i continua amb la visita a diferents llocs importants en relació a la seva figura (inclosa alguna llegenda famosa) i amb les activitats dels seus continuadors (el que es coneix com lul·lisme) Una visita obligada és la seva tomba, situada a una capella de l’església de Sant Francesc que li és dedicada. Cal assenyalar que el recorregut també posa peu fiter en la iconografia lul·liana així com en diferents biblioteques que contenen valuosos manuscrits lul·lians.

La segona part de l’itinerari se centra en tres llocs de gran relleu lul·lià: el monestir de la Real, la fina de Miramar i l’entorn i la muntanya de Randa amb els seus santuaris (Gràcia, Sant Honorat i Cura) sorgits a partir de la presència d’ermitans i seguidors de Ramon Llull.