Introducció

El gòtic va ser l’estil que es va utilitzar per a les primeres construccions cristianes a partir de la conquesta del rei Jaume I fins ben entrat el segle XVI (i fins i tot, en alguns casos, fins al XVIII). S’iniciarà primerament amb un estil primitiu, de transició del romànic al gòtic, fins a consolidar-se durant el Regna Privatiu de Mallorca a partir de 1276, la seva època de màxima esplendor, el seu període clàssic.

Afectarà a construccions religioses, com les esglésies que veurem a continuació, i a l’arquitectura civil, com en el cas del castell de Santueri, a Felanitx. A través d’aquesta visita, que afecta al gòtic en el Sud de l’illa de Mallorca, descobrirem com aquest estil es va anar estenent des dels nuclis més importants a la resta de viles, especialment durant el regnat de Jaume II i les Ordinacions de 1300 per a consolidar nous i antics nuclis de població. També podrem observar com la majoria d’edificacions han estat completades i/o modificades en altres èpoques, mostrant-nos l’evolució estilística soferta a través del temps.