Introducció

Aquest itinerari es realitza seguint una ruta tradicional de Mallorca des d’èpoques remotes: l’antiga carretera que creua l’illa, des de Palma fins Alcúdia. Ens centrarem en un recorregut més reduït, concretament des de Marratxí fins Inca, ja que el tema i el recorregut seria massa llarg per desenvolupar-lo enter en aquestes pàgines. Només en dos moments concrets ens desviarem d’aquesta via de comunicació: per conèixer el primer retaule fet en pedra (Alaró) i per a admirar l’arquitectura civil de Lloseta (Antiga casa dels Posaders d’Aiamans). Durant les visites es poden descobrir magnífics exemples d’arquitectura religiosa i civil d’època barroca, a més d’obres plàstiques del mateix estil.

Els recorreguts s’han descrit seguint la carretera abans esmentada, però hi ha altres formes de visitar aquests pobles: una és amb tren i l’altra seguint els antics camins i les carreteres secundàries que els uneixen uns amb uns altres, la majoria travessant grans extensions de cultius tradicionals, com l’ametller o la vinya.

Cal tenir en compte que els edificis descrits són només una part del gran patrimoni que posseeixen aquests pobles mallorquins. No obstant això, per acotar i poder fer factible una ruta conjunta d’un dia, hem triat aquells que es defineixen dins del Barroc, un moviment artístic que es va desenvolupar a Mallorca des del segle XVII fins a fins i tot principis del XIX.