Introducció

El segle XVIII és un segle d’importants canvis a Eivissa i Formentera provocats per dues qüestions transcendentals: els Decrets de Nova Planta de Felip V i la presència a Eivissa de personatges, tant en l’àmbit polític com en el religiós, influenciats de manera determinant pel pensament il·lustrat.

L’any 1782 el Papa Pius VI va promulgar una butlla segons la qual es creava el bisbat d’Eivissa . Aquest fet va suposar que s’hagués de concedir el títol de ciutat a Eivissa. El document que recollia la citada concessió va ser signat pel rei Carles III el 22 d’octubre de 1782. La creació del nou bisbat va tenir com conseqüència la presència a l’illa del bisbe Manuel Abad i Lasierra, il·lustrat que va deixar una important petjada de la seva estada a Eivissa. Només ocupar el Bisbat, el febrer de 1784, va visitar les dues illes a les quals havia de dur a terme la seva tasca com bisbe amb l’objectiu de comprovar l’estat en què es trobava el territori i la població. Va redactar els estatuts del capítol de la catedral i va publicar el decret del pla parroquial. Amb la presència d’Abad i Lasierra a Eivissa i Formentera va arribar, també, la llengua castellana als documents de l’Església, en lloc de la catalana que s’emprava fins llavors. A la seva tasca com bisbe es van afegir les seves ocupacions de govern de les illes, ja que, en poc temps, la defunció del governador i de l’assessor el van convertir durant un temps en la màxima autoritat a les Pitiüses.

Des de la seva arribada al bisbat, el 1784, la seva gran preocupació va ser la creació de pobles que poguessin posar fi a l’ocupació disseminada de la població pel territori, que per aquell temps era, segons el propi Abat i Lasierra, d’unes quinze mil persones. La creació de noves parròquies va ser la solució prevista per aquest bisbe il·lustrat que pretenia així poder tenir un major accés a la població, fent de les esglésies rurals els nuclis a partir dels quals es desenvolupassin els pobles. El pla dissenyat va comportar la creació de noves esglésies que han donat nom a molts dels pobles que avui podem visitar. A l’itinerari de Formentera les dues esglésies del segle XVIII van ser projectades amb anterioritat a l’arribada d’aquest bisbe.