Introducció

La Trapa, situada a l’extrem de ponent de la Serra de Tramuntana, en el municipi d’Andratx, constitueix un punt paisatgístic de primera magnitud. Aquest valor es completa amb un referent històric, arquitectònic i etnogràfic de gran interès. És, per tant, un lloc ideal per a combinar història i paisatge, un espai per gaudir d’una interpretació integradora del medi.

Els referents històrics són certament molt concrets: una comunitat monàstica trapense, integrada dins de la religiositat cistercenc, que a principis del segle XIX pateix els canvis d’aquella època: el pas de l’antic règim al món burgès i liberal i la inseguretat produïda per la guerra del Francès. La desamortització iniciada en el Trienni Liberal, concretament l’any 1820, va acabar amb l’experiència gairebé ermitana d’aquesta comunitat, establerta a Mallorca només 10 anys abans. Ens ha arribat, de tot això, una herència patrimonial, amb una arquitectura austera i molt degradada pel pas del temps, un gran espai agrícola caracteritzat per les marjades i un potent sistema hidràulic. La conversió d’aquest monestir de muntanya en possessió o finca d’aprofitament rural, és també un tema interessant.