Introducció

Miramar i Són Marroig s’assenten sobre un dels paisatges més bells de l’illa. Són dues de les possessions més esplèndides de Mallorca tant per les seves característiques físiques com per la seva dilatada història. A l’actualitat, ambdues acullen sengles museus dedicats a la figura de l’Arxiduc Lluís Salvador i on també es porten a terme cicles de conferències, jornades i estudis sobre lul·lisme, tot patrocinat pels actuals propietaris.

La seva magnitud també prové de la seva relació amb dos dels personatges històrics més universals que hem tengut a les Balears: el beat Ramon Llull i l’Arxiduc Lluís Salvador. Aquest va comprar la possessió de Miramar el 1872 i va recuperar també la memòria de Llull, i el seu missatge de respecte i gaudi de la naturalesa construint nombrosos camins i miradors. Enamorat d’aquests llocs, va convidar a visitar-lo a rellevants personalitats de l’època com l’emperadriu Isabel d’Àustria – Sisí-, qui va quedar tan admirada que va batejar amb el nom de Miramar al seu iot. L’Arxiduc també va adquirir Son Marroig el 1876, per a completar el projecte arxiducal de reconstruir el Miramar lul·lià.

A Itàlia, el 4 d’agost de 1847, Leopold II, Gran Duc de Toscana, casat en segones núpcies amb Maria Antonieta de Borbó Dues Sicílies, va anunciar amb 101 canons a la població de Florència, el naixement del seu onzè fill –novè de la mare–, La seva Alteda Imperial i Reial el Serenísim Senyor Arxiduc d’Àustria Lluís Salvador, Maria, Josep, Joan Bautista, Domingo, Raniero Ferran, Carles, Zenobi, Antoni d’Habsburgo-Lorena i de Borbó.