L’Aljama

Enfront de l’Almudaina es troba la Catedral de Palma, ubicació on es localitzava la mesquita.

El seu gran solar cobreix el que va ser mesquita, amb els seus patis i minaret, i part d’una necròpolis recentment descoberta. Se sap que aquesta mesquita també havia estat construïda sobre una basílica romana. Aquesta mesquita era l’aljama i probablement la més antiga de la ciutat. Es denominen mesquites aljames aquelles en les quals teòricament pot reunir-se tota la població per a l’oració dels divendres.

Aquest temple musulmà va ser substituït per la construcció de l’actual catedral cristiana sobre el seu emplaçament. Restes del temple musulmà es van mantenir dins la catedral fins al segle XVI i, actualment, malgrat els esforços arqueològics realitzats, no ha estat possible localitzar les seves restes. La part més antiga que es conserva és el sòcol de la torre-campanar.