La conquesta de Madina Mayurqa

Des de l’expedició pisanocatalana, portada a terme entre 1115-1116 contra els musulmans, les ànsies per la conquesta de les Balears no es van abandonar mai.

A partir de la batalla de les Navas de Tolosa, el poder musulmà va quedar desintegrat, tant a Àfrica com a Al-Andalus, i aquesta situació va ser aprofitada pel rei Jaume I per a portar a terme aquesta empresa.

La conquesta de Mallorca suposava la creació d’una base política i econòmica que afavoria els interessos comercials catalans en els mercats d’Orient. Per altra banda, era la perfecta ocasió per crear un projecte de col·laboració amb els nobles catalanoaragonesos per a mitigar desavinences, a més del reforç del seu prestigi com monarca en incorporar un regne dins la mar.

La planificació final de l’empresa es va dur a terme a l’anomenat banquet de Tarragona, celebrat a finals de 1228. Va ser un àgape ofert per Pere Martell al rei i al seu sèquit nobiliari en el qual l’amfitrió va informar dels seus coneixements sobre l’illa de Mallorca, la qual havia visitat en diverses ocasions.

Per a tractar les qüestions relacionades amb la conquesta, es van convocar les corts de Barcelona, el 1228, en les quals no van participar els aragonesos, ja que aquests van suggerir que l’empresa es portàs a terme contra els musulmans de València. El rei hi va proposar el seu pla i va demanar ajuda als assistents. Els representants dels tres estaments, Aspàreg, arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montcada, vescomte de Bearn, i Berenguer Girard, ciutadà de Barcelona, van demanar un temps prudencial per a deliberar i poder respondre.

Van passar tres dies i es va celebrar una reunió plenària de clausura que es van notificar al rei els acords que s’havien pres. Excepcionalment, els tres estaments van estar d’acord entre ells i amb el rei, oferint homes, embarcacions, cavalls, doblers i altres. Jaume I va agrair la seva bona disposició i va oferir la seva part corresponent.

Acabades les corts es va signar un acta on es formulaven les condicions que regularien la conquesta: el rei es comprometia a repartir les terres i altres riqueses obtingudes de manera proporcional al nombre de cavalls i homes armats aportats.

A partir d’aquí es va executar l’empresa que explicarem in situ en el recorregut.