La “Factoria de salaons”

Sortint del port de Cabrera ens dirigim, pel camí, cap a la platja situada en el Pla de ses Figueres, a uns 800 metres del port. A uns tres metres de la costa es localitza la zona de la “Factoria de salaons”. Avui dia es coneixen un total de quatre cubetes, tres d’elles perfectament alineades.

Aquests depòsits són tres grans forats excavats en la roca, de planta quadrangular amb els extrems arrodonits. Les mesures d’aquests orificis ronden els 2,30 m de llarg i 1,80 m d’ample, i conserven una altura màxima de 1,12 m. Per les restes de murs que recreixen les parets dels forats es dedueix que les cubetes haurien estat encara més altes. Les tres presenten un revestiment intern d’opus signinum (morter impermeable fet amb calç, arena, aigua i ceràmica triturada) de molt bona qualitat, de fins a 6 cm de grossor, que en els angles de la part inferior conforma un cordó hidràulic de 5 a 10 cm d’alt. Al costat d’aquestes cubetes també es van descobrir restes d’un mur al costat del qual hi havia una esllavissada de teules de tradició romana (tegulae i imbrices). Per tant, tot indica que allà hi hauria hagut una habitació coberta, que podria haver servit com magatzem o lloc de treball. Encara que de moment no s’ha pogut demostrar científicament que tots aquests elements conformaven una factoria per a salar peix, cap assenyalar que validarien aquesta funció les seves característiques constructives i la seva proximitat a la mar.

Altra qüestió encara oberta és la de la datació de la factoria. Els escassos materials trobats en els nivells fundacionals ens permeten saber que la seva construcció és posterior al segle I dC., encara que cal assenyalar que la majoria de les restes ceràmiques trobades en el lloc corresponen als segles V a VII dC. Desgraciadament, tota la zona va ser fortament afectada pels presoners francesos que van estar reclosos a Cabrera entre 1809 i 1814. Aquests van reutilitzar les cubetes com habitatges, rebost o taller, i van construir una nova habitació (Àmbit I). Per tant, ha estat impossible fins ara determinar amb més precisió en quin moment es va construir la factoria i fins quan va funcionar.

Cal tenir en compte que aquest jaciment es troba envoltat per una tanca de fusta, pel que cal respectar els senyals i no entrar en ell per salvaguardar les restes arqueològiques.