La Marina

El barri de La Marina de la ciutat d’Eivissa es troba situat al peu de la vessant nord del Puig de Vila i limita amb la mar, Dalt Vila i el passeig de Vara de Rei.

Aquesta barriada va ser edificada sobre antics terrenys pantanosos, fonamentalment a partir del segle XVII, i s’anirà consolidant en els últims quatre segles. L’activitat, primer corsària i després comercial (segles XVII al XIX), aconseguirà desplaçar cap al barri la vida econòmica de la ciutat.