L’obra escrita de Llull

Ramon Llull establí les bases del català com a llengua literària. En el segle XIII sols s’escrivia en llatí, però no sols utilitzà el llatí, sinó que també l’àrab (per la seva tasca missionera) i el català (la seva llengua materna).

Va escriure 243 llibres de matèries molt diverses: la filosofia (Ars magna), la ciència (Arbre de ciència, Tractat d’astronomia), l’educació (Blanquerna, que inclou el Llibre de Amic e Amat), la mística (Llibre de contemplació), la gramàtica (Retòrica nova), la cavalleria (“Llibre de l’Ordre de la Cavalleria”), novel·les (Llibre de meravelles, que inclou el Llibre de les bèsties), poesia (Hores de Nostra Dona Sancta Maria, Lo Concili, Plant de la Verge…) i molts d’altres temes, que el mateix autor traduí a l’àrab i al llatí.