La Palma perduda

Moltes vegades les fundacions urbanes romanes se situaven prop d’importants poblats indígenes precedents. Això és el que sembla que va esdevenir amb Palma i l’assentament de Son Oms, el poblat prehistòric més gran documentat a Mallorca, miserablement destruït per l’estat espanyol en la dècada de 1970 per l’ampliació de l’aeroport. En canvi la destrucció gairebé sistemàtica de gran part del poc que ens quedava de la Palmaantiga ha estat molt més recent. Quant a aquesta destrucció, el cas millor documentat ha estat el de la Calatrava, en el lloc on es va trobar, entre moltes altres coses, una preciosa pedrera d’època tardorepublicana amb epigrafia, una necròpolis dels anys pròxims al canvi d’era, i unes habitacions segurament destinades a magatzems o tal vegada un mercat d’època baiximperial. En canvi, el cas pitjor documentat ha estat el de l’aparcament de l’avinguda Antoni Maura, lloc on es trobava el port romà de la ciutat. Allà es va cometre l’atemptat al patrimoni arqueològic mallorquí més greu de les últimes tres dècades, amb l’agreujant que va ser promogut per l’administració local.