La Peixeteria

Pràcticament al costat, vora el Portal de ses Taules, es troba l’edifici de la Peixateria, construït l’any1875, a l’antiga Plaça des Carbó, i que presenta una peculiar planta octogonal. Actualment, pràcticament no queden botigues obertes. Aquesta obra va ser realitzada conjuntament amb el Merrcat Vell i es va acabar el 1872. Aquest mateix any es va fer el sorteig per adjudicar les desocupades. Des de 1872 fins a principis del segle XXI ha estat en funcionament. Actualment, perduda ja la seva funció inicial, se li cerquen altres funcions.