La Restauració Borbònica (1898-1923)

El sistema polític de la Restauració se sustentava en l’alternança en el poder dels partits polítics (liberal i conservador) utilitzant pràctiques caciquistes. A Mallorca en el marc d’aquest sistema polític va destacar Antoni Maura i Muntaner. A l’illa va gaudir d’un important prestigi social i es va entreveure en les importants victòries electorals que va obtenir. A això va ajudar el fet d’haver participat en diversos governs de la nació (va ocupar la presidència del govern en diverses ocasions) i a la utilització d’una important xarxa de cacics que controlava l’ illa.

La xarxa de cacics es va trencar amb el control que va exercir a partir de 1918 Joan March i Ordines sobre el Partit Liberal. March va aconseguir controlar la xarxa després de l’èxit electoral que va obtenir en les eleccions generals de 1923

L’oposició al sistema polític vengué de sectors republicans, que es van aglutinar entorn a la Unió Republicana, tenint una certa incidència a Palma.

Durant aquest període també cal destacar un cert auge del moviment obrer. Auge que es va materialitzar amb la creació el 1918 de la Federació de Societats Obreres de la Casa del Poble controlada pels socialistes. També cal destacar l’existència d’un moviment obrer vinculat a l’església catòlica entorn del sindicalisme catòlic.