La Sapiència

A la mateixa plaça de Sant Jeroni, en el número 1, es troba La Sapiència.

Aquest edifici guarda nombrosos manuscrits lul·lians, alguns i de gran valor. Damunt el port d’accés podem observar un relleu que recull la famosa llegenda de la mata escrita. I al centre del pati interior hi ha una escultura de Ramon Llull (1929). A més, aquesta institució fou creada l’any 1635 sota el patronat d’un dels descendents de Ramon Llull, el canonge Bartomeu Llull.