Les ciutats romanes

Les ciutats romanes estaven integrades per un nucli urbà (urbs) i a més per un cinturó agrícola (ager). Ambdós formaven una única unitat política, administrativa, econòmica, cultural i religiosa. Per desgràcia, desconeixem quin va ser el territori ocupat per les diverses ciutats (urbs més ager), i sabem molt poc, o pràcticament gens, sobre la seva estructuració, explotació i evolució. De la urbs de la que més coses coneixem és Pollentia, tant pel fet que fa dècades que s’hi realitzen excavacions arqueològiques sobretot per l’enorme sort que fos abandonada en l’època altmedieval.