Els walís

Des de la conquesta islàmica, Mayurqa es va convertir en una província depenent de l’emirat Cordovès -i del califat cordovès a partir del 929-. Els governants de Còrdova van adjudicar el govern de Mayurqa als seus representants, els anomenats walís, els quals depenien d’un poder central de la capital andalusa.

Els walís mallorquins van posar la seva flota al servei dels seus senyors peninsulars, participant en les expedicions musulmanes contra Catalunya i les costes mediterrànies franceses, com el lloc i conquesta de Barcelona, en la qual l’esquadra mallorquina va participar.

Quan el califat es va desintegrar en els regnes de Taifes, Mallorca va passar a la taifa de Dénia, així els walís mallorquins van passar a dependre d’aquesta.