Museu de Mallorca

Des del carrer de Monti-sion, seguirem cap a l’esquerra uns 90 metres fins arribar a un encreuament de carrers. Girarem a l’esquerra pel carrer Pont i Vic, i a uns 125 metres, ja al carrer Portella, trobarem l’entrada del Museu de Mallorca.

La imatge més antiga que es conserva a Mallorca de Ramon Llull es pot veure a la predel·la de Joan Desí (cap a 1500) que representa a Ramon Llull predicant als musulmans. També podem remarcar una pintura de Rafel Móger, Nostra Senyora de la bona mort, que conté una inscripció objecte de polèmica el 1483, amb el teló de fons de les lluites lul·listes i antilul·listes. Una altra representació més moderna de Llull és el Mascaró de Proa del vaixell Lulio, obra de Ricardo Anckerman.