Museu Arqueològic des Puig des Molins

Sortint de la ciutat per l’Avinguda d’Espanya, s’accedeix al Museu Arqueològic des Puig des Molins.

Es tracta d’un museu monogràfic dedicat a la necròpolis púnica situada en aquell lloc. Prop del Museu, i en els terrenys que es troben sota la seva conservació i vigilància, es van trobar restes d’una sínia i del safareig a ella associada, d’un edifici encara per definir i d’una necròpolis, tots ells d’època califal. També els nou recipients de vidre que es troben al Museu Arqueològic, suposadament, procedeixen d’aquest jaciment.

En el Puig des Molins es va trobar l’única inscripció d’època Taifa (s. XI). Es tracta d’un segell o emblema pertanyent a un personatge important, anomenat Al-Hasam ibn Ahmad, i està datat entre 1075 i 1114. A l’illa de Formentera es van trobar altres inscripcions epigràfiques d’aquesta època.