Museu Municipal de Ciutadella

Està situat a l’edifici del bastió de sa Font, a la plaça de sa Font s/n. Per a arribar aquí des de la plaça des Born, arribarem a la plaça de la Catedral, que es troba a continuació. Giram a l’esquerra pel carrer de Santa Clara i arribarem al carrer de Portal de la Font, on està situat el museu.

Aquesta institució oferix un gran interès tant pels fons que alberga, com per l’edifici en si. El bastió tens el seu origen en les obres de amurallamiento de la ciutat en el segle XVII.

El museu actual té com objecte la història de Menorca des de la prehistòria fins a l’època musulmana. D’aquesta etapa trobam diverses peces ceràmiques i monedes de les diferents ocupacions musulmanes. Podem contemplar plats, gerretes i gerros d’època almoràvit-almohade (segles XII-XIII) amb diferents tècniques decoratives com el verd i manganès o decoració pintada; també diverses monedes des de l’Emirat de Còrdova fins al període almohade.