Altres casals amb elements modernistes, carrer de sa Lluna

Dos carrers més a l’esquerra del banc, en el carrer de sa Lluna, trobam diversos casals amb aires modernistes.

L’edifici amb el número 52 , Ca la Nena, presenta una façana amb ceràmiques aplicades. Les mènsules de les balconades i les reixes amb decoració geomètrica ens recorden al corrent sezecssionista del Modernisme, més rectilínia.

En el número 69 , Can Moiana, tenim un exemple d’arquitectura d’influència colonial.

En el número 71, Can Massana, trobam una casa aixecada per Antoni Castanyer Anglada a finals de segle XIX, després de tornar de Puerto Rico. Presenta elements decoratius com la balconada amb l’escut de Sant Joan de Puerto Rico, i motius vegetals i zoomòrficos, com els caps de lleó.