Altres nuclis de població

A més de les dues ciutats de nova fundació citades en aquest fascicle i a l’anterior, les fonts escrites ens parlen de dues ciutats més a Mallorca que van gaudir del dret llatí, anomenades Guium i Tuccis, i, fins i tot, d’una altra anomenada Bocchorum. La diferència amb Pollentia i Palma podria estrebar que procedien de nuclis de població d’època talaiòtica.

La ubicació de Bocchorum, encara que no se sap amb certesa, podria ser prop del Port de Pollença, per la vall de Bóquer i el Pedret de Bóquer. S’han trobat restes arqueològiques en la superfície com dues plaques de bronze. Dels altres dos nuclis citats, de moment no s’han trobat proves arqueològiques que demostrin sengles emplaçaments. Tan sols es coneix el nom d’un il·lustre habitant de Guium.

No obstant això, el fet que els autors clàssics no parlin de més nuclis poblacionals, no significa que no existissin. La causa del seu desconeixement podria ser o que no fossin tan importants o que no estiguessin lligats a Roma, per aquest motiu no fossin citats en fonts clàssiques. Les nombroses restes trobades a Ses Salines, Santa Maria del Camí, Santanyí i altres llocs, fan pensar en la possibilitat que en aquests llocs hagués centres de població de certa entitat.