Palau de l’Almudaina

Des de Cort continuarem pel carrer del Palau Reial, arribant al Palau de l’Almudaina. Ha d’entendre’s que l’actual palau no constituïa l’Almudaina, tal com hem assenyalat abans, sinó que el seu nom deriva del fet de trobar-se a l’interior de la ciutadella.

El palau de l’Almudaina era la seu dels governadors musulmans, que es va reconstruir seguint l’estil gòtic amb la conquesta cristiana. Ha estat sempre el lloc de residència del cap de l’Estat o del seu representant a les Illes Balears. En època islàmica van residir-hi els walís o, durant el curt període d’independència política de Balears, va ser la residència dels seus dirigents, Al-Murtada i Mubassir Nasir al-Dawla.

Les obres de restauració del segle XX van destapar algunes restes de l’època musulmana com els banys, les torres i el conjunt conegut amb el nom d’arc de la Drassana. També van aparèixer durant les excavacions diverses conduccions residuals de la canalització de la ciutat islàmica: tubs de fang cuit, boques de diferents diàmetres, etc., conjunt que permetia l’existència de fonts en la superfície. Gràcies a aquests treballs s’han elaborat diverses reconstruccions de com havia de ser l’edifici a la seva època originària i també s’han establert hipòtesis sobre la seva cronologia. La planta havia de comptar amb una estructura rectangular amb una torre de planta quadrangular a cadascun dels extrems i altres dues, més estretes (una de les quals se situava en el lloc que avui ocupa la torre de l’Àngel). Es tracta de construccions aixecades amb la tècnica denominada al llarg i través, molt comuna durant els segles X i XI. Quant a la datació, el nucli de l’edifici, el qasr, pot datar-se en el segle X, del que es conserven actualment poques restes (com les bases de les torres situades a la façana enfront de la Catedral), amb una sèrie de modificacions realitzades entre finals d’aquesta centúria i el segle XI: la construcció de la torre de l’Àngel, diverses dependències i l’aixecament d’un mur de tàpia de 18,25 metres d’altura, entre unes altres.