Palau Episcopal

Situat darrere de la capçalera de la Catedral, podem accedir a ell recorrent el costat dret exterior del temple i, al fons, veurem la porta d’accés del palau.

Aquest edifici, que alberga el Museu Diocesà, va ser començat amb la creació de la diòcesi mallorquina en l’any 1238. De les nombroses reformes destaquem la nova façana, d’estil manierista, encomanada pel bisbe Simó Bauzá i acabada l’any 1617. Mostra una quadriculació de traços verticals i horitzontals conformada a partir de grans pilastres i d’una doble línia d’impostes. El portal és d’estil denominat rústic, amb blocs de roca emmarcats al llarg dels brancals i de la llinda. En la part superior s’observen dues piràmides amb bola. Al costat de l’edifici es conserva l’Oratori’ de Sant Pere, d’estil gòtic, que actualment forma part del Museu Diocesà.