Planta baixa

De l’interior del castell destacam, en primer lloc, el vestíbul, rectangular i de volta rebaixada, amb una làpida dedicada a Alexandre Jaume i Rosselló, la porta de la direcció del castell (esquerra) i una porta d’arc de mig punt (dreta) que comunica amb la planta noble. Podem donar la volta al corredor de la planta baixa, on es troben les dependències del personal de servei i dels soldats de guarnició. Ens fixam en el sostre de fusta i en l’arcaria de 21 columnes de fusta quadrada aixamfranades, on es recolzen els arcs de mig punt. La paret mitgera compta amb finestrons atrompetats i quinze portes, quatre d’arc de mig punt i deu d’arc a nivell. (hi ha una incoherència ja que 4­+10 són 14 i no 15)

El pati d’armes, de planta circular, cobreix un immens aljub que es completa amb un gran brocal quadrat. Els elements més destacats són el paviment de pedra de Santanyí, la motllura perimetral, i el ràfec de fusta amb mènsules, de gairebé dos metres d’amplada.

El 1931, durant els primers mesos de la II República, l’Estat cedí la fortalesa i el bosc a l’Ajuntament de Palma, gràcies, especialment, a les gestions d’Alexandre Jaume. L’any següent es fundà el Museu de Bellver, que amb el temps es convertiria en el Museu d’Història de la Ciutat. Les sales de la planta baixa allotgen actualment aquest museu que permet conèixer l’evolució urbana i històrica de la ciutat de Palma, des de l’edat de Bronze fins l’actualitat.