Plaça Joan Carles I

De la plaça de Cort, descendim les escales del Pas d’en Quint, passam pel carrer de Sant Nicolau i, per la carrer Brondo, arribam a la plaça de Joan Carles I (plaça de les Tortugues). En el cantó de la plaça amb el carrer de la Unió, prop del Bar Bosch i davant del Casal Balaguer, estava l’edifici anomenat Can Brondo, avui desaparegut. El 1936 era la seu del Govern Civil.

El 18 de juliol dematí ja va arribar a les Illes la notícia del “pronunciament” del Marroc. El Govern Civil va prendre immediatament algunes precaucions, que van resultar inútils: interrupció de les comunicacions telegràfiques i telefòniques amb la Península, allunyament dels pilots militars, interrogatori de Goded, contactes amb els caps militars.

El governador civil de les Balears, l’escriptor madrileny Antonio Espina -que havia pres possessió del seu càrrec el dia 10- va cridar al seu despatx al general Goded per preguntar-li si el Govern de la República podia comptar amb la seva adhesió. Goded va contestar: “No faltava més naturalment”! i Espina es va donar per satisfet.

Com diu Josep Massot i Muntaner, els representants del Front Popular de les Balears, inquiets per la curs dels esdeveniments, van acordar manifestar la seva adhesió a la República i dirigir una crida a tots els ciutadans, “als republicans i als obrers, i en general a tots els treballadors lliures” perquè estiguessin disposats amb tota energia i en qualsevol terreny a defensar el règim republicà contra un possible intent subversiu i reaccionari dels enemics de la República i del poble. Van demanar armes a Espina, en previsió d’un aixecament dels militars i de les forces de la dreta, però el governador va respondre que tenia forces suficients per garantir l’ordre i que Goded li havia donat paraula d’honor de mantenir-se al costat del Govern legalment constituït. Poques hores més tard, aquests mateixos efectius, sorpresos per la declaració d’estat de guerra, van haver de fugir o amagar-se.

A les 5 del dematí del 19 de juliol, des del seu despatx, Espina va donar l’ordre de declarar una vaga general de protesta. Però poc després de les 7:30 h. va ser detingut pels militars i traslladat al fort de Sant Carles. Goded va recomanar a García Ruiz que respectàs la vida d’Espina, i va ser internat a l’Hospital Psiquiàtric, donat per boig.