Plaça Major

Per aquest punt, seguirem pel carrer de Sant Miquel uns 150 metres. Quan accedim a la plaça, girarem a la dreta. A uns 25 metres, a la paret i a una altura d’uns 5 metres, trobarem la plaça commemorativa inaugurada el 1888 que recorda, segons la tradició, on se situava la casa natal de Ramon Llull.