Sa Canova

Per a arribar a aquest jaciment hem de deixar el cotxe a l’altura del Km 1 de la carretera que baixa cap a la Colònia de Sant Pere des de la carretera de Can Picafort-Artà. Hi ha un “botador”, escala feta amb branques per a botar per sobre del reixat, i al costat esquerre ens trobarem un talaiot quadrat aïllat. És un dels monuments que formen part del centre cerimonial del poblat que després visitarem i del que també formen part un túmul i un altre talaiot circular situats al costat dret (est) de la carretera.

Si deixam a l’esquerra el talaiot quadrat i ens allunyam de la carretera 500 metres, trobarem les restes del poblat, del que sobresurt el gran talaiot rodó. Però per gaudir del seva majestuositat hauríem d’observar-lo des de l’altre costat, de ponent, o, dit d’altra manera, des de fora del poblat, que és com devia impressionar als seus veïns, ja que es tracta d’un dels talaiots més grans de Mallorca. És necessari pujar a aquest talaiot per adonar-se de les seves dimensions, del gruix dels seus murs o de la mesura de la seva columna central; alguna de les seves pedres arriba a pesar fins a 10 tones, cosa que ens permet especular sobre com feien els talaiòtics per moure-les.

A partir d’aquest talaiot podrem seguir la muralla del poblat, conservada a trams i molt emmascarada per la vegetació. D’aquesta manera ens adonarem que aquest poblat era petit i, malgrat això, els seus talaiots eren veritablement colossals. Aquest poblat encara disposava de més talaiots en els seus voltants, a més dels que indicaven els límits amb els veïns: prop de les cases de Sa Canova, uns 500 metres al sud del poblat hi ha un gran centre cerimonial amb un talaiot rodó i un túmul, i just a l’entrada d’aquesta possessió, la carretera ha tallat un altre túmul.