Sant Agustí des Vedrà

Aquesta edificació está allunyada del circuit, doncs implica haver de tornar a Santa Eulàlia del Riu. D’aquí hem de dirigir-nos a Sant Antoni de Portmany, on la carretera que condueix fins a Sant Josep de sa Talaia ens durà a Sant Agustí des Vedrà i a la darrera església d’aquest recorregut per Eivissa.

De nou problemes per la ubicació de l’església van fer retardar les obres de construcció d’aquest temple del que va haver de determinar la seva localització el bisbe Eustaqui Azara. L’any 1819 ja estaven finalitzades les obres i, igual que en altres casos, mentre es concloïa l’edificació, la casa de can Pere Rafal va servir com temple provisional.

Aquestes esglésies rurals projectades per Abad i Lasierra expressen el convenciment dels il·lustrats per l’existència del progrés entès com una superació d’estadis de desenvolupament i que, en el cas de les illes d’Eivissa i Formentera, havia de concretar-se en l’abandonament de costums ancestrals que tenien assegurada la seva pervivència en una població disgregada de difícil accés per l’Església i que, des de la mirada il·lustrada, suposava un obstacle per a la modernitat i, consegüentment, per al progrés. Però la intencionalitat que pretenien, en el sentit de ser l’inici d’autèntics pobles no va ser efectiva fins transcorregut molt temps, fins a ben entrat el darrer terç del segle XX i per motius històrics ben diferents.