Seminari Vell

Iniciarem la nostra ruta en el Seminari situat en el carrer del Seminari, núm. 4, entre el col·legi Monti-sion de Palma i la plaça de Sant Jeroni.

El Seminari Conciliar de Sant Pere va ser creat el 1699 pel bisbe Pere d’Aragó. La institució es va localitzar en aquest lloc quan s’acabaren les obres de l’actual edifici l’any 1772 . El 1954 es va fer el trasllat al denominat Seminari Nou, situat a Son Gibert. Novament, des de finals dels anys setanta, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca torna a estar situat en aquest edifici. També allotja les instal·lacions de la Casa de l’Església. El 1993 es reinaugurà el Museu Bíblic Diocesà, provinent del Seminari Nou, i que actualment ocupa la tercera planta. L’edifici també compta amb la Biblioteca Diocesana.

L’edifici és bàsicament d’estil tardobarroc barrejat amb alguns elements neoclàssics, típic de l’arquitectura de transició del segle XVIII al XIX. Presenta una planta rectangular amb tres patis interiors i un alçat dividit en quatre pisos. La façana és molt senzilla, amb línies d’imposta que separen les diferents plantes i amb finestres motlldurades rectangulars. Tota la decoració es concentra en el portal amb un entaulament amb el bust de Sant Pere rematat per un frontó trencat amb l’escut del Seminari.

L’església se situa en plena època d’hegemonia del neogòtic a Mallorca durant la segona meitat del segle XIX. La façana principal comunica amb un dels patis del Seminari i té un pòrtic de tres arcs ogivals i coberta amb volta de creueria. A la part inferior hi ha una galeria amb finestres rectangulars i a la superior una rossassa calada i tres finestres ogivals. Corona el conjunt un campanar central i pinacles laterals. Presideix el portal major una imatge de Sant Pere, obra de Lluís Font i Martorell. L’interior, de nau única amb capelles laterals, presenta un alçat interior dividit en tres cossos: arcades apuntades que donen pas a les capelles (entre les quals figuren les imatges dels apòstols), un trifori amb arcs apuntats i una coberta de volta de creueria. El retaule major dedicat a Sant Pere també és d’estil neogòtic, obra de Guillem Galmés. Actualment, el temple es troba fora de culte.