Ses Païsses

El poblat talaiòtic de ses Païsses es troba a la sortida d’Artà a Capdepera. Sense deixar el poble, en una rotonda, ja ens trobarem un cartell indicador a la dreta. Seguint menys d’un quilòmetre per aquesta carretera local, arribarem al recinte, que es troba obert al públic de novembre a març de 9 a 13 hores i de 14 a 17 hores, de dilluns a divendres (dissabtes, diumenges i festes, tancat) i d’abril a octubre de 10 a 13 hores i de 14,30 a 18,30 hores, de dilluns a dissabte (inclosos els dies festius).

Sens dubte, el primer que ens cridarà l’atenció d’aquest jaciment és el bosc en el qual es troba. La combinació d’alzines i pedres mil·lenàries ens evocarà un món perdut i misteriós, al que podrem accedir a través d’una porta trilítica que és el símbol més conegut de la prehistòria mallorquina.

Mentre travessam aquesta porta, hem de fixar-nos en el gruix de la muralla, que arriba als 4 metres. Massa gruixuda per les fones, espases i llances de bronze i ferro que tenien els baleàrics i que, per tant , ha de poder explicar-se més per raons de mostrar la fortalesa i poder del poblat als forasters.

Una vegada després de passar la muralla ens trobarem amb les excavacions realitzades els últims anys. Podrem veure les escales monumentals que pujaven a les muralles, una a cada costat de la porta. També podrem veure les restes d’un gran edifici talaiòtic, anterior a la muralla que en el segle XIV de la nostra era va sofrir un gran mossegada per obra d’un forn de calç. A aquest edifici, i a la muralla, s’adossen alguns murs d’habitacions d’època baleàrica, distingibles perquè es van fer amb les restes d’edificis anteriors, amb pedres de diferents grandàries.

Després ens encaminarem cap all nucli central del poblat, pujant al talaiot central. Aquest talaiot té un traç peculiar: un corredor ho travessa de banda a banda , connectant amb una gran sala de la qual encara es poden veure les columnes que sostenien la teulada, però amb una altura que ens obliga a fer-ho de genolls. Com en altres casos, observant els seus endins ens preguntarem sobre el seu significat: no hi ha dubte que aquest talaiot era una marca visible a quilòmetres a la rodona, però la seva funció concreta se’ns escapa; potser un magatzem de carn o un lloc de cerimònies…

El talaiot central està envoltat per cabanyes, en forma de ronyó les més pròximes, i rectangulars les més allunyades, com si hagués hagut una evolució de les construccions domèstiques, perquè de fet, les rectangulars són més modernes, de manera que el poblat va anar creixent a partir del nucli central com les capes d’una ceba. Les excavacions recents han deixat al descobert diverses construccions que es van superposant unes damunt d’unes altres. La superior i, per tant , més moderna, era el santuari d’època baleàrica, on, al final, van enterrar a algun personatge important, amb tot el seu armament.

Si descendim del talaiot cap a la part de darrere del poblat ens trobarem unes grans habitacions fetes amb pedres ciclòpies, de factura similar a una pròxima a la porta principal. Encara no sabem quin era la seva funció: per a alguns podrien ser els habitatges dels caps, mentre que per a altres podrien ser habitatges comunals. Per aquesta zona, i seguint els indicadors, arribarem a la porta que hem utilitzat per a entrar al poblat. Aquesta porta està tancada per un mur modern, però conserva, caigudes, les lloses de la coberta.

El poblat de Ses Païsses és un dels més grans de Mallorca, amb una mica més d’una hectàrea. També és un dels millor conservats, donat que des de seu abandonament definitiu, a mitjan segle I dC no va ser reocupat, excepte ocasionalment: al costat de la porta central es va localitzar una cabanya àrab i també alguna activitat de carboners i com forn de calç, ja en època catalana. En realitat la vida del poblat es va tallar bruscament amb la conquesta romana en el 123 aC, però un petit nucli va perviure fins que els romans van fundar un nou assentament a l’actual vila d’Artà, sota la puig de Sant Salvador, on, per cert, també es pot veure una muralla talaiòtica utilitzada com fonament de la muralla medieval. Ses Païsses va caure, finalment, en l’oblit, però avui dia és un dels jaciments fonamentals per comprendre la manera de vida dels talaiòtics i baleàrics.