Segle XIX

Aquesta època es caracteritza per una sistemàtica política de castellanització de la societat, de lluites entre liberals i absolutistes i pels intents d’entrar en la modernitat i en la industrialització, en part frustrats per la crisi en alguns sectors de l’economia, ja a finals de la centúria, relacionada amb la pèrdua dels mercats colonials.