Segle XX

En aquest segle, les Illes Balears van participar en tots els esdeveniments polítics que es van produir a la Península o van sofrir les seves conseqüències, alguns tan traumàtics com la Guerra Civil i la postguerra. L’inici del turisme, de masses, des de finals dels anys 50, marca un abans i un després en la configuració de les Illes Balears.