Segles XVII i XVIII

Època de lluites de bandes i contrastos entre les illes: mentre que a Mallorca i a les Pitiüses la societat es tornava cada vegada més provinciana, formant un petit microcosmos, Menorca, per la seva particular situació política, es trobava més oberta als corrents europeus. El Decret de Nova Planta elimina les institucions del Regne de Mallorca.