Societat Arqueològica Lul·liana

Des de la Sapiència anirem a l’esquerra pel carrer del Seminari i seguirem pel carrer de Monti-sion. En el número 9 es troba el Casal Aguiló, seu de la Societat Arqueològica.

Entre els seus dipòsits hi figuren importants manuscrits lul·lians.