Son Ferrer

Aquest monument es troba cap a la meitat, i en el costat dret de la carretera Magalluf -Son Ferrer, en el terme municipal de Calvià, a la part alta d’un monticle dins la zona urbana de Son Ferrer.

Es tracta d’un túmul escalonat, edificat sobre una cova artificial de la cultura navetiforme. A més, a l’altre costat de la carretera hi ha una altra cova funerària.

Recentment el túmul ha estat objecte d’excavació i condicionament, pel que és de fàcil visita.

La cova situada sota el túmul és un magnífic exemple de les coves funeràries del segon mil·lenni abans de Crist, perquè va romandre segellada des d’època romana. No obstant això, no ha proporcionat troballes del seu ús primigeni perquè va ser saquejada ja a l’antiguitat.

El túmul edificat damunt consisteix en una acumulació de pedres i terra amb una sèrie d’anells o escalons. A la part superior hi havia una estructura quadrada, que tot just es va conservar perquè en època moderna s’hi va instal·lar una era per a aprofitar l’elevació. Possiblement va ser edificat a l’època dels talaiots, com un lloc relacionat amb els morts, seguint la tradició que van iniciar les coves del lloc. Encara que la cultura talaiòtica va donar pas a la baleàrica, el lloc va seguir utilitzant-se com necròpolis fins a l’època romana, moment que van dipositar-hi enterraments infantils ficats en urnes.