Son Fornés

El poblat talaiòtic de Son Fornés es troba a la carretera de Montuïri – Pina, a la dreta del km. 3,6, molt a prop de l’encreuament amb la carretera d’Algaida – Sant Joan. Es troba indicat per un pannell. La finca en la qual es troba fou adquirida recentment per l’ajuntament de Montuïri. Una barrera dóna accés al camí que ens condueix cap al monticle on es troba el jaciment.

Actualment es troba en curs d’excavació pel que és possible que aviat hagi estructures a la vista. De moment es poden veure tres talaiots circulars units per diverses cases i una muralla, i en el cim del monticle, altra muralla. Tot el conjunt constitueix un complicat poblat talaiòtico, amb diferents etapes de creixement que són investigades en aquests moments, però que inclouen des de principis del primer mil·leni abans de Crist fins a època tardoromana, encara que des de mitjan segle I dC el poblat talaiòtic va desaparèixer.

El primer talaiot que trobem quan hi entram és el circular més gran de Mallorca, amb 17 metres de diàmetre i uns murs de 5 metres de gruix, amb un volum calculat de 2 .000 tones. Ens ha arribat en un bon estat de conservació, especialment la seva cambra, on encara es pot veure un cambril incrustat en el mur, que no se sap quina funció podia tenir ja que en el seu interior no s’hi van trobar restes, i la gran columna central, que arriba als 4 metres d’alçat. Algunes de les seves pedres arriben a pesar fins a 10 tones.

En l’excavació d’aquest talaiot es van trobar ossos de toro i porc més que d’ovella, al contrari del que succeïa en les habitacions properes, pel que, els excavadors pensen que en el seu interior s’hi celebrava algun tipus d’activitat ritual.

El segon talaiot és diferent al primer: és més petit i la seva cambra va ser folrada amb un mur nou que tapa la porta. Encara es poden veure els escalons que donarien accés a la càmera una vegada encegada la porta. En l’excavació van aparèixer copes però no els ossos que apareixien en el primer talaiot.

Entre els talaiots es poden contemplar cases de diferents èpoques; les més antigues solen ser les més properes al talaiot 1, encara que moltes estan superposades. En alguna d’elles es poden veure encara cisternes, bancs i prestatgeries, a més de terres enllosats i escales.

La visita al poblat s’ha de complementar amb la del museu existent en el Molí d’en Fraret, a la sortida cap a Sant Joan des de Montuïri (obert de març a octubre de 10 a 14 hores i de 16 a 20 h. i de novembre a febrer de 10 a 14 h., excepte els dilluns). Allà es poden trobar els objectes que es van rescatar de les excavacions i un ben exposat resum de la prehistòria mallorquina.