Son Fred

Per a arribar fins a aquest jaciment arqueològic prendrem la carretera Sencelles-Inca. Passat el cementiri de Sencelles, a uns 200 metres, veurem un camí asfaltat a la dreta amb la indicació “talaiot Son Fred”. Després de recórrer uns 300 metres en línia recta, el camí acaba en una bifurcació que hem de prendre a la dreta i iniciar una lleugera pendent. A uns 200 metres veurem a la dreta el talaiot situat en un terreny públic.

Aquest majestuós edifici, de planta circular d’uns 12 metres de diàmetre, formava part d’un poblat, del que queda altre talaiot avui completament emmascarat i un tram de la muralla. Aquest poblat va ser intensament ocupat fins a època tardoromana, però el talaiot és molt anterior: va ser erigit en el segle IX abans de la nostra era i, com han demostrat les recents excavacions, va tenir un final abrupte uns segles després.

En el seu interior es pot apreciar la que fou una poderosa columna que sostenia un sostre de rames. Una base de llosetes planes servia per situar el foc que il·luminava els actes que allà dins se celebraven, segurament reunions dels líders de la tribu. Possiblement també tenia una funció de seguretat, com torre del poblat, més com senyal de poder que com recinte defensiu, ja que la seva entrada està a nivell del terra.

És peculiar el seu corredor d’accés, en ziga-zaga, que segurament perseguia ocultar el seu interior a mirades indiscretes.

L’any 2006 aquest talaiot va ser excavat, i els seus resultats estan encara en estudi.

Des de la seva part superior s’albira una àmplia panoràmica de la planícia dels voltants d’Inca amb el fons de la Serra, la mateixa que van contemplar els talaiòtics fa 2.800 anys.