Son Oleza – Son Ferrandell

De Son Mas podem anar al conjunt arqueològic de Son Oleza-Son Ferrandell, tornant a la carretera Valldemossa–Banyalbufar i prenent la carretera cap a la dreta, direcció Banyalbufar. Girarem pel segon camí a la dreta, on es troba un indicador que posa “Predio Són Oleza”, passarem per davant d’aquestes cases i després continuarem cap a la urbanització del mateix nom, prenent sempre els carrers cap a l’esquerra. Deixarem el cotxe just al costat d’un transformador de color blanc i caminarem pel peu del Puig de Sa Moneda, coronat per un mirador que sembla un minaret, fins a trobar el jaciment.

Primer veurem el recinte pretalaiòtic: un tancat quadrat de 60 metres de costat amb tres cabanyes navetiformes en el seu interior. Aquí van viure-hi diverses famílies amb els seus ramats entre 1600 i 1300 aC. És curiós observar l’entrada del recinte, situada en el mur sud, amb una estreta garita. També hem de fixar-nos en un canal que discor paral·lel a una de les cabanyes navetiformes. Per al seu excavador era una conducció d’aigua que venia d’un dipòsit situat fora del recinte, malgrat que no tots els investigadors estiguin d’acord amb aquesta interpretació, cosa que deixa camp lliure per a fer la nostra pròpia interpretació. Més endavant ens trobarem un preciós talaiot conegut com Es Claper des Dimoni. És el primer d’una línia formada per quatre talaiots circulars, un túmul i moltes habitacions intermèdies que s’estenen durant gairebé un quilòmetre, en gran part en la pròxima finca de Son Ferrandell. Es tracta d’un gran centre cerimonial que pertany a un petit poblat talaiòtico que estava on actualment es troben les cases de Son Ferrandell, just enfront del lloc on ens trobam. Resulta curiós observar l’orientació de les entrades d’aquests talaiots perquè el primer mira cap al túmul pròxim, tallat per la paret seca que divideix les dues possessions. Amb un poc d’imaginació podem veure-hi un sacerdot talaiòtico sortint del talaiot i pujant al túmul per la rampa helicoïdal que els sol envoltar.

Els dos següents tenen la porta mirant cap a un petit turó de l’altre costat de la vall. A la part alta d’aquest pujol hi ha altre talaiot, i la seva porta, alhora, mira a una important font, la font des Verger. La cambra talaiot s’obri cap a una altra font, pròxima a les cases de Son Ferrandell. Sembla que la relació d’aquests talaiots amb l’aigua és bastant evident. Entre els talaiots podem veure els fonaments de diversos edificis, alguns dels quals han estat objecte d’excavació. És freqüent que en aquests centres cerimonials hagi molts d’aquests edificis que tampoc sabem per què servien, però on és segur que es feien moltes funcions: cerimònies d’enllaços, pas a la pubertat, enterraments, i fins i tot algunes labors, com el treball de metalls podien donar-se en aquests llocs. Si volem aprofitar l’excursió per aquesta zona, podem visitar el mirador del Puig de Sa Moneda, fixant-nos en una ciclòpia muralla que l’envolta, la funció de la qual és també un misteri tot i que sembla més ritual que defensiva. Un poc abans d’arribar a l’aparcament des d’on pujarem al turó hi ha també restes de dues túmuls talaiòtics, abocant-se a la vall. Tot compon un jeroglífic prehistòric de desconegut significat, però que podem presumir que hi havia, en aquesta vall que des del mirador s’estén als nostres ulls, dos poblats talaiòtics, cadascun amb el seu centre cerimonial amb túmuls i talaiots i, segurament, les seves coves d’enterrament.