Son Oms

L’edifici que anam a visitar és l’únic supervivent d’un gran centre cerimonial ja desaparegut, cobert per la segona pista de l’aeroport de Son Sant Joan. Per arribar a aquest lloc prendrem l’autovia de Llevant Ma.-19 en direcció Palma. Ens ficarem a l’aeroport i a la primera rotonda, canviarem de sentit, en direcció a s’Arenal. Recorrerem la carretera en corba i aproximadament a la meitat, a la dreta, trobarem l’entrada al terreny on es troba Son Oms. Allà hi podrem deixar el cotxe aparcat i visitar el monument a peu.

Es tracta d’un edifici ciclopi de planta rectangular d’uns 10 metres de costat, amb porta orientada al sud-est i en el seu interior es poden apreciar les bases de 6 columnes.

L’edifici va tenir una funció de santuari, lloc de culte i sacrifici, utilitzat almenys des de finals de la cultura baleàrica fins a època romana.

Fins als anys 70 del passat segle, aquest santuari va estar integrat en un centre cerimonial, que comprenia un túmul, un estrany edifici denominat “el laberint”, dos talaiots circulars i un altre quadrat, una mica més allunyat. També havia una necròpolis de soterraments infantils en urnes de pedra i atuells. Aquest gran conjunt es trobava en el fons d’un tàlveg equidistant de dos poblats talaiòtics situats sobre turonss: un d’ells pot veure’s als voltants de les cases de Son Oms Vell i conserva la meitat del seu recinte amurallat (l’altra meitat va ser tallada per la zona de respecte de l’aeroport).

Com dèiem, aquest centre cerimonial va tenir la mala fortuna d’estar en el lloc on 3000 anys després es va planificar l’ampliació de l’aeroport. Per a això, es van excavar els monuments i es va intentar el seu trasllat a una altra zona. No obstant això, el mal estat de les pedres dels monuments, poc inclinats a moure’s de la seva llar ancestral, va fer que només pogués traslladar-se el santuari que hem visitat. La resta va ser demolit, encara que una maqueta del conjunt pot veure’s en el Museu del Castell de Bellver.